Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Beauty Organics EU en www.beautyorganics.eu, hierna te noemen 'de groothandel', onderdeel van WeB Specials, levert cosmetische en aanverwante producten aan zakelijke klanten binnen de Europese Unie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van de groothandel en door een bestelling, aankoop of acceptatie van een aanbieding geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

BTW nummer: NL002012460B64

KvK nummer: 55536824

 

2.a. Inkoop Prijzen

Alle vermelde productprijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten (deze worden gescheiden vermeld). Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Indien buiten Nederland wordt ingekocht en een BTW nummer is verstrekt, worden prijzen getoond exclusief BTW.
De groothandel houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen bij eventuele veranderende kosten door wijzigende (wettelijke) voorschriften, productiekosten, productwijzigingen, of marktontwikkelingen. Bij eventuele prijsverhogingen wordt u op de hoogte gebracht en heeft u het recht de order te annuleren.
Indien een product is besteld en betaald maar onverhoopt niet voorradig is, wordt contact met u opgenomen om het al betaalde bedrag te crediteren of te vervangen door een ander product naar keuze.
De groothandel besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van de prijzen en kleuren. Als onverhoopt toch blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de groothandel zich het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval z.s.m. bericht hierover.

3. Betaling

De groothandel accepteert betalingen via diverse betaalopties, zoals aangegeven op de webshop. De groothandel maakt bij bestellingen via internet gebruik van hosting via derden die gespecialiseerd zijn in beveiligde online betalingen en bestellingen. Fouten die hieruit voortvloeien zijn de groothandel niet aan te rekenen.

4. Levering

Producten die u koopt via de groothandel worden via PostNL - verpakt in beschermende verpakking - verzonden naar het door u opgegeven adres binnen de Europese Unie. Het per post laten opsturen/bezorgen van de producten naar het door u opgegeven adres is voor uw eigen rekening en risico. Bij een bestelling ziet u direct de totaal door u te betalen verzendkosten.
Na ontvangst van uw betaling voor 15:00 uur op werkdagen, streeft de groothandel er naar uw bestelling dezelfde werkdag te verwerken en toe te zenden. Er kan echter altijd een vertraging ontstaan door bijvoorbeeld een storing bij de bank, waar de groothandel niet aansprakelijk voor kan worden gehouden en wat geen reden tot annulering van de bestelling kan zijn. Bestellingen zullen uiterlijk binnen 36 uur worden verzonden.
Tijdens het bestel- en betaalproces wordt u via email op de hoogte gebracht van de status van uw betaling en het moment waarop uw product wordt verzonden per post.

5. Verzendkosten

De kosten voor verpakking en verzending van producten binnen de Europese Unie zijn direct zichtbaar zodra een product in de winkelwagen wordt geplaatst. Indien gratis verzenden van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld op de groothandel en automatisch zichtbaar in de winkelwagen.

6. Retourzendingen

In principe worden bestellingen niet retour genomen. Alleen indien er sprake is van een defect of productiefout bij ontvangst van de bestelling, kan er aanleiding zijn om het product te retourneren of te ruilen. In zo'n geval dient u vooraf contact op te nemen met [email protected] voor verdere instructies en overleg.

7. Garantie

De groothandel garandeert dat haar producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en aan de vermelde productspecificaties. Indien u hierover toch een klacht heeft, kunt u binnen 2 dagen na ontvangst van de producten mailen naar [email protected] Uw klacht wordt dan in behandeling genomen en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u antwoord.

8. Kleuren

De groothandel tracht de kleuren van de make-up producten zo nauwkeurig mogelijk te benaderen op haar website. Houdt u er echter rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat lichte kleurafwijkingen altijd voor kunnen komen.

9. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

De WBP schrijft voor dat uw persoonlijke gegevens alleen dan mogen worden gebruikt als u daarvoor toestemming geeft, en dat niet meer gegevens worden verzameld dan dat strikt noodzakelijk is. Bij het bestellen van producten worden diverse persoonlijke gegevens opgevraagd om u de producten toe te kunnen sturen. De groothandel vraagt deze gegevens met het specifieke doel om de producten te kunnen verzenden. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

10. Eigendomsrecht

Geen enkel foldermateriaal of materiaal van de website dat eigendom is van de groothandel / WeB Specials mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder expliciet toestemming te vragen via [email protected] Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze website of folders van de groothandel / Web Specials kunnen in strijd zijn met het auteursrecht, merkenrecht wetten en/of andere wetten, en kunnen leiden tot juridische stappen.

12. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

Beauty Organics EU / WeB Specials

Hellevoetsluis, augustus 2014
©WeB Specials